FrancescaNasqué ab. 1600
Sexe Dona

Cònjuge: Lluís Arxer *a1600

Fills:
Llorenç Arxer *a1590

Text:
Font: correu 17/08/2004 arxiu monestir Sant Joan Abadesses