PaulaNasqué ab. 1613
Sexe Dona

Cònjuge: Llorenç Arxer *a1570

Fills:
Pere Màrtir Arxer *a1590

Text:
Font: correu 17/08/2004 arxiu monestir Sant Joan Abadesses