Rosa Albs Cerqueda
Tecla Andorr Cadena
Lloren Armengol
Olaguer Armengol
Teresa Armengol
Feliu Arx Coma
Dolores Arx Vias
Isidre Arx Vias
Ramon Arx Vias
Eudalt Arxer Llosada