Magdalena Canes
Teresa Cases
Anton Cases Cerc
Joan Cases Garreta
Francesca Cases Sinfreu
Joan Clop
Josep Clop
Antònia Clops
Antoni Codina
Pau Codina Balagué
Miquel Coll
Antoni Coll Borrull
Anton Coll Gómez
Anton Coll Prats
Ventura Coll Puig
Maria Coma Pons
Josep Cortés Burgués