Francesca Pagés Guiu
Pere Màrtir Pagés Poc(h)
Rosa Pal Cauba
Francesca Palau Soldevila
Maria Palau Soldevila
Pere Joan Pantebre Alvinyà
Pau Pantebre Genís
Francesca Pantebre Piques
Pau Pantebre Piques
Bonaventura Pantebre Puigdemasa
Bonaventura Piques Sarriera
Magdalena Prats Gasull
Josep Puig
Tomàs Puigdemasa
Rosa Puigdemasa Cases
Joan Puigdemasa Comella
Paula Puigdemasa Gelabert
Pere Puigdemasa Isern