Distribució DISTRIBUCIÓ
FAMÍLIA PERÍODE ESTUDIAT / IMPLANTACIÓ COGNOM
* Arxer - Morera
- 1635 - actualitat
- Catalunya : Arenys de Mar, Girona, Sant Feliu de Guíxols
  Anglaterra : Londres
  Cuba : La Habana
  EEUU : Philadelphia (Pennsylvania), Miami (Florida), Long Island (New York), Potomac (Maryland)
* Arxer - Muntadas
- 1820 (aprox.) - actualitat
- Catalunya : Barcelona, Lleida, Oliana, Sant Vicenç de Torelló, Sant Pere de Torelló
  Alemanya : Minden
* Arxer - Parés
- 1800 (aprox.) - actualitat
- Catalunya
 
MAPES - Catalunya, dades de Institut d’Estadística de Catalunya a 31 de desembre del 2000
- Europa
- Amèrica Central i del Nord
- Sud-Amèrica

Per a sol.licitar informació d'aquestes branques feu-ho a través de l'adreça de correu.


Principal |  Indrets |  Documentació |  Destacats |  Vincles |  Fonts

Correu :Correu electrònic